Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Historia domu

Rys Historyczny

 

Dawno, dawno temu „Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku” był własnością dziedzica Jana Strzeleckiego… Majątek ten został rozparcelowany w 1945 r. na podstawie Dekretu PKWN z dnia  6 września 1944 r. Resztówka Łochyńsko licząca 5,15 ha została przekazana Spółdzielni Gminnego Związku Samopomocy Chłopskiej w Rozprzy w dniu 6 września 1945 r. Następnie protokołem z dnia 11 czerwca 1947 r. Spółdzielnia przekazała ją na rzecz byłego Samorządu Terytorialnego w Piotrkowie, który założył tam Powiatowy Przytułek dla Starców i Kalek. Resztówka ta składała się z dwóch działek, z których jedna o obszarze 1,8 ha leżąca pod lasem została przejęta przez Referat Rolny Starostwa Powiatowego Piotrkowskiego i wydzierżawiona z dniem 14 czerwca 1949 r. panu Józefowi Olczykowi. Druga działka obejmująca zabudowania, ogród i przylegające pole uprawne pozostała w użytkowaniu Powiatowego Przytułku dla Starców i Kalek przemianowanego w latach pięćdziesiątych na Zakład Specjalny dla Dorosłych.

Nasza placówka ulegała zmianom na przestrzeni lat. Tak więc w latach osiemdziesiątych Zakład Specjalny dla Dorosłych zmienił nazwę na Państwowy Dom Pomocy Społecznej, natomiast od roku 1991 nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej.

W obecnej chwili Dom zajmuje ponad 4 ha ziemi. Na tej powierzchni usytuowane są: dwa pawilony mieszkalne – Pawilon nr I i Pawilon nr II, budynek administracyjny (w którym na parterze znajdują się:

sala rehabilitacji ruchowej oraz pomieszczenia biurowe pracowników socjalnych; na piętrze są pokoje administracji, budynek portierni, budynki gospodarcze, w których znajdują się: pomieszczenia terapii zajęciowej, magazyny, garaże, dwie ekologiczne kotłownie olejowe; budynek pralni oraz biologiczna oczyszczalnia ścieków; a także budynek po chlewni (wchodzące do niedawna w skład Gospodarstwa Pomocniczego, które w listopadzie 2004 r. uległo likwidacji, a jego składniki majątkowe, należności i zobowiązania przejął Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku). Część terenu po gospodarstwie pomocniczym została przeznaczona pod park liściasto – iglasty.

Celem przystosowania Domu do wymaganych przepisami prawa odpowiednich warunków bytowych w latach 2006 – 2009 przeprowadzono w nim szereg remontów i inwestycji. W styczniu 2009 r. Dom spełnił wszystkie wymogi standardu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej, natomiast 28 maja 2009 r. został zarejestrowany przez Wojewodę Łódzkiego na czas nieokreślony i umieszczony w wykazie domów spełniających wszystkie warunki.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny