Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Domu

 

  1. W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się:

1) Dział O - T, w skład którego wchodzą:

a) Kierownik Działu,

b) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. zespołów opiekuńczo -  terapeutycznych,

c) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pracy socjalnej,

d) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. terapii zajęciowej oraz ds. kulturalno –  oświatowych,

e) Stanowisko pracy ds. rehabilitacji,

f) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pielęgnacyjnych i medycznych,

g) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. opieki nad mieszkanką,

h) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. utrzymania czystości oraz pomocy w opiece  nad mieszkanką;

2) Dział A - G, w skład którego wchodzą:

a) Kierownik Działu

b) Stanowisko pracy koordynujące ds. gospodarczo - technicznych,

c) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki magazynowej,

d) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi transportowej,

e) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarczych i technicznych,

f) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi pralniczej,

g) Sekcja żywienia:

- szef kuchni,

- wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi żywieniowej;

3) Dział F-K, w skład którego wchodzą:

a) Główny Księgowy,

b) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowo – księgowych,

c) Stanowisko pracy ds. finansowo – płacowych.

4) Samodzielne stanowiska pracy to:

a) Stanowisko pracy ds. kadr,

b) Stanowisko pracy ds. bhp,

c) Stanowisko pracy ds. obsługi administracyjno – biurowej ABI,

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny